Biorazgradiva hidraulička ulja

Zbog zahtjeva zaštite okoliša , često se zahtjeva upotreba biološki razgradljivi maziva. Razni sintetički estri su biološki brzo razgradljivi i u testovima daju slične brzine razgradnje kao i repičino ulje. Uz to oni pokazuju bolje rezultate što se tiče oksidacije i tecljivosti na niskim temperaturama. Koriste se za proizvodnju hidrauličnih ulja za upotrebu u ekološki osetljivim područjima i kao takva se definiraju kao potpuno sintetička hidraulička ulja. Biorazgradljiva hidraulička ulja su niskotoksična maziva s produženim intervalima zamjene, uporaba na jako niskim temperaturama (ispod -30°C) kao i na visokim temperaturama do 100°C. Ova ulja su dizajnirana sa bezpepelnim aditivima (bez cinka) koji osiguravaju najbolju zaštitu i u najtežim uvjetima rada na stacionarnim kao i mibilnim hidrauličkim sustavima. Biorazgradljiva ulja moraju proći test OECD 301 B sa više od 60% biorazdradnje u periodu do 28 dana. Također su klasificirana kao “ne štetna” za bakterije, alge i ribe i posjeduju EU Ecolabel i odobrenje korištenja u brodskim hidrauličkim sustavima EPA 2013: VGP.

Prikazuje se svih 4 rezultata