Ulja i maziva za elektrane

Shell kompanija svake godine ostvaruje velika ulaganja u svojim laboratorijama u Aziji, Europi i Sjevernoj Americi radi razvoja i unapređenja svojih maziva. Dokaz kvalitete Shell maziva su brojne elektrane širom svijeta koji su korisnici Shell proizvoda.

  • dizel i benzinski, generatori i turbokompresori;
  • termoelektrane na ugljen, tekuće gorivo i kombinirane elektrane;
  • vjetroparkovi;
  • prijenos i distributivna mreža;

Upotrebom Shell-ovih maziva smanjuje se cijena amortizacije:

  • omogućavaju bolju zaštitu;
  • smanjuju potrošnju ulja;
  • omogućavaju veću produktivnost;

IZABERITE PROIZVODE KOJI SE KORISTE U ELEKTRANAMA: