Open/Close Menu ORBICO HRVATSKA
 1. Home
 2. /
 3. Shell Helix
 4. /
 5. Naša ugljično neutralna težnja

Naša ugljično neutralna težnja

Mi u Shell Helixu želimo pomoći u stvaranju održivije budućnosti smanjivanjem našeg ugljičnog otiska. Odlučni smo u pružanju alternativa sa smanjenim udjelom ugljika proizvodima koje nudimo.

Maziva imaju ključnu ulogu u pokretanju svijeta. Kako se povećava potreba svijeta za mobilnošću, povećava se i potražnja za mazivima.1 A, postoji i potreba uravnotežiti ovu povećanu potražnju s utjecajem maziva na okoliš. Kao dio Shell Lubricantsa, razumijemo da naše stranke očekuju od proizvođača ponudu održivih proizvoda i usluga kako bi sami lakše mogli učiniti održive odabire.2 Vozači i proizvođači vozila žele alternative sa smanjenim udjelom ugljika za svoje trenutne i buduće potrebe za
mobilnošću.

Shell je najveći dobavljač maziva na svijetu.3 Shell Lubricants se usredotočuje na dostavu proizvoda oblikovanih za postizanje učinkovitosti u tehnologijama s metalnim dijelovima u kretanju, potpomažući smanjenje potrošnje goriva u putničkim i teretnim vozilima.

Kako bismo to postigli, usredotočeni smo na dvije strateške inicijative:

 • Smanjenje sadržaja CO2e naših proizvoda.
 • Pomoć strankama u upravljanju njihovim potrebama za održivošću.

Shell Helix ultra 0w ugljicno neutralno motorno ulje

Smanjenje sadržaja CO2e naših proizvoda

Kompenzacija

Kompenzacija sadržaja CO2 naših proizvoda

Izbjegavamo emisije poboljšavanjem energetske učinkovitosti naših proizvodnih pogona i povećanjem korištenja certificirane obnovljive električne energije radi smanjenja emisije CO2e našeg lanca dobave.

Izbjegavanje

Izbjegavanje - smanjenje sadržaja CO2 naših proizvoda

Smanjujemo emisiju optimiranjem učinkovitosti naših proizvodnih procesa i oblikovanja proizvoda kao i nastojanjem uključivanja postavki kružnog gospodarstva u srž našeg poslovanja s mazivima. Oblikovanjem proizvoda sa smanjenom emisijom stakleničkih plinova (GHG) i manje ambalaže (na primjer, osiguravanjem veće, višekratne ambalaže, poticanjem kupaca da kupuju velika pakiranja i prijevozom proizvoda kamionima na plin LNG) želimo održati proizvode i materijale duže u korištenju.

Smanjivanje

Smanjivanje sadržaja CO2 naših proizvoda

Dok mjere izbjegavanja i smanjivanja ne budu uvedene u punoj mjeri, koristimo kompenzaciju ugljika kako bismo nadoknadili preostalu emisiju naših vrhunskih proizvoda. To činimo korištenjem Shellovog programa rješenja iz prirodnih izvoda.
Ekosustavi kao što su šume, livade ili močvare prirodnim putem uklanjaju CO2 iz atmosfere svake godine. Rješenja iz prirodnih izvora su projekti koji štite, transformiraju ili obnavljaju ove ekosustave kako bi mogli pohraniti još više emisije CO2. Ove aktivnosti mogu, isto tako, dovesti do stvaranja ugljičnih jedinica, gdje svaka jedinica predstavlja izbjegavanje ili uklanjanje stakleničkih plinova ekvivalentno jednoj toni CO2.

Kako kompenziramo preostalu emisiju

Shell Helix Ultra 0W-30

Iako mjere za izbjegavanje i smanjivanje nude najbolji put za rješavanje emisije na duge staze, do uvođenja razmjernih rješenja, programi kompenzacije ugljika predstavljaju trenutačno rješenje za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Shell želi ponuditi globalni portfelj ugljično neutralnih 4 maziva sa širokim opsegom primjene, kako za osobnu, tako i za komercijalnu upotrebu. Kao podrška na tom putu, Shell Helix kompenzira emisiju svake litre vrhunskog maziva kroz vrhunsko motorno ulje za putničke automobile. Shellove globalno različite, vanjski provjerene ugljične jedinice iz prirodnih izvora, visoke kvalitete 5 će kompenzirati emisiju CO2e iz životnog ciklusa ovih proizvoda uključujući sirovine, pakiranje, proizvodnju, distribuciju, korištenje i zbrinjavanje proizvoda. Svaka ugljična jedinica predstavlja izbjegavanje ili uklanjanje jedne tone CO2e.

Pomoć strankama u upravljanju njihovim potrebama za održivošću

Pomažemo strankama u postavljanju i ispunjavanju ciljeva u vezi s emisijom CO2e isporučujući im vrhunske proizvode i pionirsku tehnologiju kako bi ostvarile najbolje performanse i procese.

Carbon Neutral Oil (ugljično neutralno ulje) nudi istu tehnologiju visokih performansi, ali uz manju emisiju i manju potrošnju goriva u bilo kojem automobilu.*

*Na temelju ekvivalenta izbjegnutog CO2 po 1 l ušteđenog, neizgorenog goriva u motoru. Manja potrošnja goriva na temelju rezultata potrošnje goriva prema ACEA M111 u usporedbi s referentnim uljem.

Više informacija i povezani dokumenti

Naši izračuni ugljične neutralnosti se obavljaju kroz Shellov model internog ugljičnog otiska. Neovisno, ovlašteno tijelo za provjeru, je podvrgnulo ovaj model, koji je izvor ključnih parametara i metoda za izračun intenziteta ugljika na razini proizvoda, kritičkoj reviziji u odnosu na međunarodnu normu ISO 14040/44. Za potrebe tog posla je sastavljen odbor za reviziju koji je uključivao vanjske, neovisne stručnjake iz tog polja.

Pravna objava

Više pojedinosti o Shellovom ciljanom neto ugljičnom otisku i kako ga planiramo ispuniti.

Odricanje odgovornosti za ugljični otisak

Sky Scenarios & CN rCombined Disclaimer

Izjave o osiguranju

Povezane procese je neovisno provjeravao Lloyd’s Register, vanjsko, ovlašteno tijelo za provjeru. Postupak je uključivao sljedeće procese:

 • Postupci izračuna emisije ugljičnog dioksida u životnom ciklusu povezanom s nekim proizvodom
 • Postupci provjere projekata Rješenja iz prirodnih izvora (Nature-Based Solutions – NBS) trećih strana za stvaranje ugljičnih jedinica
 • Postupci za nabavu, usklađivanje i povlačenje ugljičnih jedinica

Povrh toga, neovisno, ovlašteno tijelo za provjeru je podvrgnulo ovaj model, koji je izvor ključnih parametara i metoda za izračun intenziteta ugljika na razini proizvoda, kritičkoj reviziji u odnosu na međunarodnu normu ISO 14040/44. Za potrebe tog posla je sastavljen odbor za reviziju koji je uključivao vanjske, neovisne stručnjake iz tog polja.

Bilješke:

 1. Global Lubricants: Izvještaj o analizi i procjeni tržišta 2019., Kline
 2. Stranke i potrošači sve više očekuju od proizvođača ponudu održivih proizvoda i usluga, spremnih za korištenje, jer njih 74% u cijelom svijetu navodi zabrinutost za okoliš. Potrošači žele da im proizvođači olakšaju odabir održivih opcija (43%), Project Maximus, Shell Insights + Kantar, studeni 2019.
 3. Kline & Co
 4. U kontekstu ovog dokumenta, izrazi „Neto nulti ugljik“ i „Ugljično neutralno“ se koriste međusobno zamjenljivo i ocrtavaju način na koji se Shell Lubricants predstavljaju na različitim područjima. Nema razlike u pristupu koji Shell zauzima kako bi osigurao da CO2e otisak ovih proizvoda bude neto nula.
 5. Rješenja iz prirodnih izvora obuhvaćaju sve aktivnosti povezane sa zaštitom, stvaranjem ili obnovom prirodnih ekosustava, kao što su šume, livade i močvare, radi poticanja apsorpcije stakleničkih plinova iz atmosfere.
 6. Na temelju Niza VI ispitivanja potrošnje goriva uz korištenje SAE 0W-20

Učestala pitanja

  1. Koje Shellove marke maziva pokriva ova objava?

Ova objava pokriva sljedeća vrhunska sintetička maziva:

   • Shell Helix Ultra 0W u Europi, Azija-Pacifik (uključujući Kinu) i Bliski istok; Shell Helix Ultra 5W u Kini
   • Proizvodi Pennzoil Platinum 0W, Pennzoil Platinum High Mileage 0W i Pennzoil Ultra Platinum 0W u Sjedinjenim Državama i Kanadi
   • Shell Rimula: Proizvodi serije R5/R6/Ultra/K u Egiptu, Indiji, Indoneziji i Koreji
   • Shell Rotella: T5/T6 u Sjedinjenim Državama i Kanadi
   • Industrijska maziva B2B – široka paleta vrhunskih proizvoda B2B, uključujući maziva i masti koji se koriste u sektoru vjetroenergetike, Shellova paleta proizvoda eko-oznake „Shell Naturelle“ kao i niz drugih vrhunskih proizvoda za industrijsku namjenu.
  1. Shell tvrdi da će nadoknaditi emisiju 700.000 tona CO2e godišnje tijekom životnog ciklusa proizvoda. Kako je Shell izračunao ovaj broj?

Shell izračunava emisije CO2e povezane s ugljično neutralnim mazivima tijekom svih faza životnog ciklusa proizvoda, što je pristup koji zovemo „od kolijevke do groba“. Ovo uključuje nabavu sirovine (npr. baznih ulja i aditiva), proizvodnju, pakiranje, prijevoz, korištenje i zbrinjavanje na kraju trajanja. Emisija CO2, CH4, N2O se zajednički naziva emisijom „CO2 ekvivalenta“ (CO2e). Izračuni se provode u skladu s međunarodnim normama, a temeljni model, kao i povezani procesi podliježu reviziji neovisnog tijela za provjeru kao treće strane. Kompenzacija za 700.000 tona ovisi o izračunatom intenzitetu CO2 za svaki proizvod i tome koliki obim posla s mazivima planiramo dosegnuti tijekom sljedećih 12 mjeseci.

  1. Shell tvrdi da je kompenzacija emisije 700.000 tona CO2e godišnje ekvivalent uklanjanju približno 340.000 automobila iz prometa na godinu dana. Kako je Shell izračunao ovaj broj?

Ovu analogiju iznosimo samo kao ilustraciju kako bismo našim strankama lakše prikazali utjecaj odabira ugljično neutralnih maziva. U ovom primjeru smo izračunali intenzitet CO2e dizelskog automobila srednje veličine i njegovu godišnju kilometražu u EU (11.879 km). Stvarna emisija u vožnji ovisi o parametrima kao što su vrsta automobila, njegova starost, način vožnje, opterećenje automobila, gradska vožnja ili autocesta, pa se stoga razlikuje za svaku pojedinu primjenu. Shodno tome, ove brojke se ne smiju smatrati reprezentativnima za bilo koji određeni slučaj ili aktivnost. Analogija vožnje se temelji na izravnoj emisiji CO2, CH4 i N2O iz vozila, te ne uključuje emisiju uslijed proizvodnje i distribucije goriva (emisija u životnom ciklusu). Faktori emisije goriva su iz UK DEFRA (2019.), kilometraže vozila su iz Google Maps (2020.), dok su kilometraže vozača za SAD i EU iz US DOT (2018.) i EU ODYSSEE-MURE (2017.).

  1. U kojim će zemljama Shell predstaviti ova ugljično neutralna maziva?

Shell će pokrenuti prodaju ovih ugljično neutralnih maziva na svim europskim tržištima, u UK, Rusiji, SAD-u, Kanadi, Kini, Južnoj Koreji, Indiji, Indoneziji i Egiptu. To ipak nije kraj, jer Shell namjerava nastaviti širiti svoju ugljično neutralnu ponudu širom svijeta.

  1. Koliko kompenzacija košta i hoće li Shell prevaliti taj trošak na kupca?

Shell izračunava iznos stvorene emisije CO2e te će kupiti ugljične jedinice kako bi kompenzirao tu emisiju. Trošak će pokriti Shell, a on ovisi o politici cijena na pojedinim tržištima. Zadnje podatke o cijenama možete potražiti od lokalnog prodajnog predstavnika Shella.

  1. Zašto Shell ne čini više na smanjenju emisije CO2e umjesto ove kompenzacije?

Mnogo je načina na koji Shell Lubricants izbjegava i smanjuje CO2 tijekom proizvodnje i prijevoza svojih proizvoda. Na primjer, preko 50% električne energije u tvornicama Shell Lubricanta sada dolazi iz potvrđeno obnovljivih izvora. Ukupno, smanjili smo emisiju CO2e iz vlastitog poslovanja za preko 34.000 tona, smanjujući ugljični intenzitet proizvodnje za preko 30% od 2016.(1). Isto tako, nastojimo stvarati proizvode za smanjenje emisije CO2e u našem vlastitom lancu vrijednosti kao i kod kupaca, primjerice naša posebna maziva za hibridna vozila i E-Fluids koji pospješuju bolji i učinkovitiji rad električnih vozila.

Iako su mjere za izbjegavanje i smanjivanje glavni načini rješavanje problema emisije, dok se ne uvedu razmjerna rješenja, programi kompenzacije predstavljaju trenutačno rješenje za smanjenje utjecaja koji naši proizvodi imaju u vezi s CO2e.

  1. Je li to samo Shellovo lažno zeleno oglašavanje?

Nije. Pažljivo smo slušali naše kritičare, kao i one koji nas podržavaju, ali i dioničare. Čuli smo što očekuju od nas kao kompanije, i vodećeg proizvođača, te smo uveli sve nužne izmjene kako bismo osigurali da pridonosimo očuvanju okoliša.

Emisija ugljika je složen izazov, na koji utječe mnoštvo čimbenika. Zbog toga i odgovor mora biti podjednako složen, pa svaki dionik treba dati svoj obol u razvoju čišćih načina rada

  1. Što su rješenja iz prirodnih izvora?

„Rješenja iz prirodnih izvora“ – poznata i kao prirodna klimatska rješenja – obuhvaćaju sve aktivnosti u vezi sa zaštitom ili obnovom prirodnih ekosustava kao što su šume, livade i močvare radi smanjenja koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. One mogu uključivati izbjegavanje ili svođenje na najmanju mjeru emisije stakleničkih plinova i doprinos skladištenju ugljika u takozvana „spremišta ugljika“. Svaka od ovih aktivnosti rezultira biološkim hvatanjem i skladištenjem ugljika – obično kroz proces fotosinteze. Te aktivnosti mogu dovesti do oglašavanja, trgovine i prodaje ugljičnih jedinica. Osim toga, pomažu, na primjer, u stvaranju alternativnih izvora prihoda za lokalne zajednice, poboljšanju produktivnosti tla, čišćeg zraka i vode i održanju bioraznolikosti.

  1. Što su ugljične jedinice?

Ugljična jedinica predstavlja izbjegavanje ili uklanjanje stakleničkih plinova ekvivalentnih 1 toni ugljikovog dioksida. Ovim jedinicama se trguje između vlada i poduzeća. Kako bi se osigurala kvaliteta i ispravnost ugljičnih jedinica, postoji vrlo čvrst program standarda, postupaka provjere i registara trećih strana.

  1. Kako Shell provjerava projekte rješenja iz prirodnih izvora u koje je uključen širom svijeta?

Kako bismo bili sigurni da projekti u koje ulažemo imaju visoku razinu kvalitete i ispravnosti, razvili smo vrlo temeljit postupak provjere:

  • Odabiremo samo one projekte koji su provjereni u skladu s vrlo pouzdanim i neovisnim standardima visoke kvalitete za ugljične jedinice.
  • Odabiremo projekte koji daju šire okolišne i društvene pogodnosti.
  • Radimo na tome da osiguramo da ljudi koji razvijaju projekte očuvaju odgovarajuće standarde u pogledu zdravlja, sigurnosti, zaštite i društvenog upravljanja.
  • Naši interni postupci provjere i upravljanja projektima iz prirodnih izvora podliježu reviziji neovisne treće strane.

Napišite komentar:

*

Vaša email adresa neće biti objavljena

© 2022 by Orvelus