Shell Textile Needle Oil S2 M koristi se za podmazivanje igala i dijelova mehanizma koji pokreću igle. Koristi se kod mašina za pletenje i tkanje sa ravnim i kružnim stolovima. Sprječava nakupljanje depozita na dijelovima stroja koji utječu na eksploataciju stroja i interval održavanja. Odlično štite od trošenja igle i precizne usko tolerirane dijelove mehanizma koji pokreću igle. Štite od korozije u kontaktu sa vlažnim zrakom i vodenim baznim tečnostima. Primijenjuju se za proizvodnju pletiva od vune, svile, pamuka, umjetne svile…. Shell Textile Needle Oil S2 M ulje je koncipirano tako da smanji trenje i utrošak energije, a samim time i cijenu održavanja stroja.


10L | 209L

Kategorija: