Potpuno sintetička ulja

Sintetička bazna ulja proizvode se kemijskom sintezom iz različitih komponenata različitim tehnološkim postupcima. U novije vrijeme nazivaju ih nekonvencionalnim baznim uljima. Prednosti sintetičkih maziva nad mineralnim su u sljedećim parametrima viša oksidacijska stabilnosti, viša termička stabilnosti, veći indeks viskoznosti, niža isparljivost, niža točke tečenja, viša temperatura paljenja, biodegradabilnosti, netoksičnost, dužeg vijek trajanja, odnosno manji troškovi održavanja. Potpuno sintetička motorna ulja se koriste kao motorna ulja, transmisijska ulja za razne industrijske aplikacije kao sto su industrijski reduktori, hidrauličke aplikacije, turbine, kompresori, biorazgradljiva ulja, ulja za prehrambenu i farmaceutsku industriju, specijalna ulja za zrakoplovstvo. Glavni zadaci ovih ulja su da osiguraju maksimalnu učinkovitost rada raznih aplikacije kao i produžene intervale zamjene sto dovodi do uštede u svim operativnim troškovima. Najnoviji zahtjev koji se postavljaju su ugljično neutralna ulja (CN) koja se najčešće proizvode na sintetičkoj osnovi.

Prikazuje se jedan rezultat