Visokoučinkovita i višenamjenska mast na bazi litijuma uz dodatak aditiva protiv trošenja, korozije i oksidacije. Otporna na stvaranje taloga koji nastaju oksidacijom na visokim temperaturama. Izuzetno je stabilna u uvjetima vibracija bez istjecanja i u slučajevima ponavljajućih udarnih opterećenja ležaja. Pouzdana zaštita u uvjetima visokih temperatura. Najčešće se upotrebljava u industriji i to za ležajeve elektro-motora i pumpi za vodu. Izuzetne performanse na temperaturama do +130°C što rezultira dužim životnim vijekom ležaja. NLGI razredi: 2, 3


18Kg | 180Kg

Kategorija: