Shell Gadus S2 V220 2 je najpopularnija Shellova mast. U potpunosti je prikladna za upotrebu kod ekstremnih pritisaka (EP), višenamjenska
je i osigurava dobru zaštitu od trošenja i vijek trajanja ležajeva umjerenih do velikih brzina u radu, pri umjerenim radnim temperaturama. Za primjenu u industriji i transportu. Široko je poznata i preporučena od vodećih proizvođača opreme. U testovima je dokazano da pruža do 44% bolju zaštitu od korozije od prosječnog učinka triju konkurentskih masti jednakih nivoa.


Upotrebljiva od -20°C do +120°C (Kratkotrajno do 130°C).


0,4Kg | 18Kg | 50Kg | 180Kg

Kategorija: