Sintetičko ulje za rashladne kompresore na bazi alkil-benzena. Formulirana su za visoko učinkovit rad rashladnog sustava održavanjem čistoće te smanjivanjem stvaranja taloga i naslaga. Koristi R22 hidroklorofluorougljike (HCFC), R717 amonijak i R290 propan kao rashladno sredstvo. Kompatibilno sa većinom standardnih rashladnih sredstava.


SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA: DIN 51503, KAA, KC i KE za upotrebu sa R22, R717,R290 i ostalim ugljikovodicima.


20L | 209L