Ulje vrhunskih performansi za API GL-5 aplikacije koje mogu zahtijevati SAE 80W-90, 90 ili 80 W gradacije. Može se korisititi u nekim SAE 75W-90 aplikacijama gdje je potrebna niska temperatura.


Mercedes Benz 235.6, Man 342 Type M2, ZF TE-ML:07A, 16C, 17B, 19 B, 21 A. API servisna klasifikacija: GL-5.


1L | 20L | 209L

Kategorija: