AeroShell Grease 6 je višenamjenska mast mineralne osnove koja koristi kao ugušćivač Microgel®. Zahvaljujući tome ima visoka antioksidacijska, antikorozivna svojstva i vodootpornost. Radna temperatura se kreće između -40⁰C do +121⁰C. AeroShell Grease 6 je mast opće namjene za podmazivanje antifrikcijskih ležajeva, zupčastih prijenosa i kliznih ležajeva.

Sadrži sljedeće specifikacije i preporuke; MIL-PRF-24139A, MIL-G-7711A, DCSEA 382/A, nato Code G-382.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.

Kategorija: