Aeroshell Grease 64 je sintetička mast bazirana na ugljikovodičnom esteru i litij kompleks ugušćivaču pojačana s 5% molibdendisulfida. Ima poboljšana svojstva protiv trošenja i oksidacije kao i dodatna EP (Extreme Pressure) svojstva koja se dobivaju dodavanjem krutog maziva. AeroShell Grease 64 je prepoznata kao rješenje na zahtjeve podmazivanja većine dijelova zrakoplova s jednom mašću te je odobrena za uporabu na Boeingovim, Airbusovim i mnogim drugim tipovima zrakoplova. Raspon radnih temperatura je od –73°C do – 121°C.

Sadrži sljedeće specifikacije i preporuke; US:MIL-G21164D, UK:DEF STAN 91-57, FR:DCSEA 353/A, NATO Code G-353, JSG XG-276

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.

Kategorija: