AeroShell Oil 100 je mineralno ulje namijenjeno za klipove motora zrakoplova. Ima visok indeks viskoznosti. Ulje ne sadrži aditive osim manje količine potiskivača točke tečenja (za poboljšavanje protoka na vrlo niskim temperaturama) i antioksidanta (aditiva za poboljšavanje oksidacijske stabilnosti). Postoji u viskoznim gradacijama 65,80,100,120. Svaka od tih gradacija označava nivo viskoznosti pri temperaturi od 210⁰F prema Saybolt univerzalnim sekundama.

Sadrži sljedeće specifikacije i preporuke; SAE J1966 SAE 50, američku specifikaciju DERD 2472, francusku RO-117, rusku MS-20.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.

Kategorija: