Motorno ulje visoke kvalitete za 2-taktne motocikle. Osigurava dobru zaštitu i čistoću motora, pouzdano sprječava začepljenje ispušnog sustava i smanjuje količinu ispušnih plinova. Prikladan je za sve sustave ubrizgavanja ulja i predmiješanja, te zadovoljava sve zahtjeve vodećih proizvođača. Zahvaljujući sadržaju ugljikovodičnih otapala može se primijeniti u sustavima s ubrizgavanjem ulja u modernim 2-taktnim motorima kao i u sustavima s predmiješanjem.


JASO FB, ISO-L-EGB