Osigurava duži životni vijek i smanjenu potrebu za održavanjem klipnih zračnih kompresora. Posebna formulacija održava klipne zračne kompresore čistima tako što sprječava stvaranje taloga koji mogu smanjiti učinkovitost rada sustava. Talozi mogu prouzročiti opasne eksplozije kompresorskih postrojenja. Shell Corena S2 P pomaže u održavanju kompresora čistim tako da proizvodi do 35% manje taloga ugljika od maksimalno dopuštenog u skladu sa zahtjevima industrijskog standarda. Osigurava odličnu zaštitu od trošenja ležaja, kartera i zidova cilindra. Pruža i odličnu zaštitu od korozije tijekom rada i mirovanja. Primjenjuje se kod zračnih klipnih kompresora. Pogodno za upotrebu u kompresorima s izlaznim temperaturama zraka do 220°C i za kompresore zraka za disanje ukoliko se koriste s uređajima za odvajanje ulja.


20L | 209L