Ulje za zračne klipne kompresore. Shell Corena S2 P 68 su vrhunska ulja za zračne kompresore dizajnirana za kvalitetno podmazivanje pri visokim tlakovima u klipnim kompresorima. Prikladna su za većinu klipnih zračnih kompresora čije temperature ispuha dostižu 220°C pri visokim tlakovima.