Diala S4 ZX-I je novo elektroizolacijsko ulje, formulirano da udovolji zahtjevima najnovijih energetskih transformatora i omogućava produženi životni vijek ulja. Proizvedeno je od GTL (gas to liquid) baznog ulja bez sadržaja sumpora. Ova bazna ulja imaju visoki stupanj kompozicijske konzistencije i odlične reakcije sa anti-oksidansima, ne sadrže PCB, DBDS i pasivizatore i zadovoljavaju nova industrijska ispitivanja na koroziju bakra. Diala S4 ZX-I je potpuno inhibirano ulje. Posebno je sušeno i pakirano sa minimalnim sadržajem vode. Dobre viskozne osobine osiguravaju potrebnu toplotu u unutrašnjosti transformatora čak i pri niskim početnim radnim temperaturama.


Specifikacije i odobrenja: IEC 60296 Tablica 2, transformatorsko ulje (I) (inhibirano ulje) Odeljak 7.1 (Visoka oksidaciona stabilnost i niski udeo sumpora); DIN 51353 (silver strip test) , ASTM D 1275, najnovije testove IEC 62535, ASTM D 1275B,


209L