Shell Gadinia S3 30 je visokokvalitetno višenamjensko ulje posebno dizajnirano za podmazivanje glavnih i pomoćnih motora koji za pogon koriste destilatna dizelska goriva sa sadržajem sumpora od 1,0% m/m i biodizel.

Pogodna za uporabu u aplikacijama koje se obično nalaze na brodu kao što su mjenjači, kvačila i statvene cijevi.
Pruža izvrsnu oksidacijsku otpornost, termičku stabilnost i produljeni životni vijek trajanja ulja, pogotovo u motorima koji rade u teškim radnim uvjetima te poboljšanu otpornost na vodu i odvajanje u separatorima.

Specifikacije: Yanmar, Daihatsu, MTU CAT I, Simplex B&V, Reintjes, Siemens/Flender, Renk, Rheine.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.