Shell Gadus S2 U460L mast bazirana je na anorganskom uguščivaču i specijalno odabranom baznom ulju, pruža zadovoljavajuće performanse iznad temperaturnih ograničenja masti na bazi litijevog uguščivača. Bazno ulje je visokokvalitetno, hidrokreirano viskozno mineralno ulje s odličnom oksidacijskom stabilnošću i male isparljivosti. Oksidacijska stabilnost unaprijeđena je dodatkom posebnog visokotemperaturnog inhibitora oskidacije.

Shell Gadus S2 U460L 2 mast se ne topi poput masti na bazi sapunskih uguščivača te posljedično tome tek neznatno mijenja svoju konzistenciju prilikom povećanja radne temperature. U ležajevima koji rade pri visokim temperaturama ne omekšava i pruža konstantno dobro brtvljenje te kontinuirano podmazivanje čak i uz prisustvo vibracija.

Preporučuje se za ležajeve koji rade u rasponu od -10⁰C do 180⁰C. Pod uvjetom da se prilagode intervali domazivanja može se upotrijebiti pri temperaturama od preko 200⁰C.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.