Vrhunsko ulja sa niskim sadržajem pepela za korištenje u stacionarnim plinskim motorima. Shell Mysella S3 N 40 udovoljava zahtjevima nove generacije stacionarnih plinskih motora koji imaju limitirane emisije NOx, i onih s najnovijom “čistom” tehnologijom izgaranja.