Vrhunsko ulje sa srednjim sadržajem pepela za korištenje u stacionarnim plinskim motorima. Shell Mysella S3 S 40 udovoljava zahtjevima novijih četverotaktnih plinskih motora koji koriste kisele plinove.