Kvalitetno ulje visokih performansi namijenjeno za uporabu kod 4-taktnih plinskih motora sa svjećicama, koji zahtijevaju ulje sa srednjim sadržajem pepela, ili koriste kisele plinove kao što su deponijski plin, bio ili kiseli plinovi. Također je pogodan za motore koji zahtijevaju ulje sa srednjim sadržajem pepela kako bi zaštitili prostor sjedenja ventila glave cilindra. Zadovoljio je novu generaciju stacionarnih plinskih motora dizajniranih da zadovolje novo zakonodavstvo kojim se ograničavaju emisije NOx i one koji koriste najnoviju tehnologiju “siromašnog” ili “čistog” sagorijevanja.


INNIO Jenbacher: Tip 2, 3 Klasa goriva B i C; MAN 3271-4; Rolls Royce: KG-1, KG-2, KG-3 (rad s bio plinom); Waukesha: Aplikacija Cogen (prirodni plin ). Ispunjava zahtjev: MAN: Ruston motori (prirodni plin, deponijski plin/bioplin /digester plin), Dual Fuel(pilot dizel); Wartsila: CR26.