Shell Mysella S3 N 30 je kvalitetno ulje visokih performansi s niskim sadržajem pepela namijenjeno korištenju u 4-taktnim plinskim motorima sa svjećicama.
Udovoljava zahtjevima nove generacije stacionarnih plinskih motora koji imaju limitirane emisije NOx, i onih s najnovijom „čistom“ tehnologijom izgaranja.
Karakteristike i prednosti ovog ulja u odnosu na prijašnje generacije ulja za plinske motore su produljeni vijek trajanja zahvaljujući otpornosti na oksidaciju, nitraciju, nizak udio pepela i fosfora čime se produžuju intervali zamjene ventila i svjećica i pruža potpuna kompatibilnost s katalizatorima za ispušne ventile.

Specifikacije: GE Jenbacher serija 2,3,4, razred goriva A i CAT, serija 6 (E&F verzija) razred goriva A i CAT, MAN, MTU: MLT 5074, A001061/29E (kategorija1), Onsite Energy serija 400 i 4000, MWm: T 0199-99-2105, MDE: 28xx, 30xx, MAK: GCM 34, Nuovo Pignone, Perkins, Rolla Royce, Caterpillar.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.