Shell Ondina X 415 je medicinsko bijelo ulje na temelju Shell Gas-to-Liquid Technology koje je potpuno zasićeno sa izo-parafinima. Ondina X ulja mogu se koristiti u farmaceutskoj, prehrambenoj, kozmetičkoj kao i drugim industrijama.Shell Ondina X 415 ispunjava stroge međunarodne farmakopejske zahtjeve čistoće.


EU Pharm., US Pharm., FDA 172.878, 178.3620, NSF Reg.No 149720


209L

Kategorija: