GTL medicinsko bijelo ulje. Shell Ondina X 420 je medicinsko bijelo ulje na temelju Shell Gas-to-Liquid Technology koje je potpuno zasićeno sa izo_parafinima. Ondina X ulja mogu se koristiti u farmaceutskoj, prehrambenoj, kozmetičkoj kao i drugim industrijama.Shell Ondina X 420 ispunjava stroge međunarodne farmakopejske zahtjeve čistoće.