Shell Ondina X 432 su visokorafinirana parafinska ili medicinska bijela mineralna ulja bez aromata. Ovaj tip ulja može se koristiti u farmaceutskoj, prehrambenoj industriji (pakiranje hrane), kozmetičkoj industriji kao i kod TPE/EPDM aplikacija, gdje se prema zakonodavstvu zahtjeva visoka čistoća ili visoka kvaliteta završnog proizvoda.


Pogodno za pakiranje hrane i druge aplikacije koje dolaze u dodir s hranom koja ispunjava zahtjeve iz Uredbe EU 10/2011 (prethodna direktiva: 2002/72/EC poznata i kao “”direktiva o plastici””)