Mineralno ulje za rashladne kompresore koji koriste amonijak kao rashladno sredstvo. Posebno formulirano protiv zgušnjavanja ulja u sustavu i formiranja taloga na unutrašnjoj strani isparivača. Vrlo efikasno. Koristi R717 amonijak i R290 propan kao rashladno sredstvo. Kompatibilno sa ostalim ugljovodonicima i NH3.


SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA: DIN 51503, KAA i KE za upotrebu s R717, R290 i ostalim ugljikovodicima.


20L | 209L