Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68 je nisko mješljivo kompresorsko ulje namijenjeno podmazivanju rashladnih kompresora u sustavima gdje je amonijak rashladni plin. Formulirano je pomoću specijalno rafiniranih parafinskih baznih ulja u kombinaciji s aditivima koji smanjuju naslage u sustavima i pružaju dugi radni vijek.

Ima izvrsnu temperaturnu i oksidacijsku stabilnost te pruža dugi servisni vijek čak i pri povišenim ispušnim temperaturama kompresora. Dodatno je aditivirano kako bi omogućilo odličnu kontrolu nastajanja taloga što produljuje intervale izmjene u odnosu na konvencionlana mineralna ulja za rashladne kompresore.

Specifikacije i odobrenja: DIN 51503 KAA i KE.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.