Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32 su sintetička ulja za rashladne kompresore na bazi poliol-ester baznog ulja. Posjeduju izvrsnu temperaturnu i oksidacijsku otpornost uz mogućnost duljeg servisnog intervala čak i pri visokim ispušnim temperaturama kompresora. Dizajnirana su kako bi smanjila trošenje ležajeva i klipova- najkritičnijih dijelova klipnih kompresora.

Preporučuje se za uporabu u otvorenim, poluotvorenim i hermetički zatvorenim kompresorima u domaćinstvu, komercijalnim industrijskim rashladnim sustavima. Može se upotrijebiti u rotacijskim i klipnim tipovima kompresora.

Preporučena su za uporabu s R134a i drugim tipovima HFC rashladnih medija.

Specifikacije i odobrenja: DIN 51503 KD.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.