Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 46 su sintetička ulja za rashladne kompresore na bazi poliol-ester baznog ulja. Razvijena su za uporabu sa R134a i drugim rashladnim sredstvima.

Kompatibilna su sa svim brtvenim materijalima uobičajeno korištenim u sustavima sa HFC rashladnim medijima.

Specifikacije i odobrenja: DIN 51503 KD.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.