Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68 su napredna sintetička ulja za rashladne kompresore na bazi poliol-ester baznog ulja. Razvijena su za uporabu sa R134a i drugim rashladnim sredstvima.

Posjeduju izvrsnu temperaturnu i oksidacijsku otpornost uz mogućnost duljeg servisnog intervala čak i pri visokim ispušnim temperaturama kompresora.

Smanjuju trošenje ležajeva i klipova. Kompatibilna su s brtvenim materijalima uobičajeno korištenim u sustavima sa HFC rashladnim medijima.
Specifikacije i odobrenja: DIN 51503 KD.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.