Shell Spirax S1 ATF TASA je kvalitetno ulje visoke kvalitete za automobilske prijenose, servo uređaje i hidrauliku najčešće korišteno u građevinskim strojevima koji rade u terenskim uvjetima.

Odlikuju ga oksidacijska i toplinska stabilnost, disperzivnost, smanjenje trenja, smična stabilnost kao i zaštita od trošenja i udarnih opterećenja. Primjenjuje se u hidrauličko-planetarnim i industrijskim pretvaračima okretnog momenta te gdje se zahtjeva radna tekućina koja odgovara zahtjevima GM Tip A Sufiks A. Koristi se u teškim kamionima, građevinskim strojevima i starijim automobilima te u pojedinim terenskim primjenama.
Specifikacije i preporuke: General Motors Tip A Sufiks A.

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.