Industrijska hidraulička ulja za širok raspon temperatura. Shell Tellus S2 V su hidraulička ulja visokih performansi upotpunjena Shellovom jedinstvenom patentiranom tehnologijom te izuzetno stabilnog viskoziteta pod teškim mehaničkim opterećenjima pri širokom spektru radnih temperatura. Pružaju odličnu zaštitu i performanse u većini mobilne opreme te drugim aplikacijama koje rade u širokom temperaturnom rasponu ambijentalnih i radnih temperatura.


ISO 11158 (HV tekućine); ASTM 6158-05 (HV tekućine); DIN 51524 Part 3 HVLP type; GB 111181-1-94 (HV tekućine).


20L | 209L