Shell Tonna S2 M 220 je ulje posebno dizajnirano za podmazivanje kliznih staza, pokretnih stolova i mehanizama za punjenje strojeva za obradu materijala. Njihova izražena adhezivnost kombinirana je sa superiornim karakteristikama smanjenja trenja na kliznim stazama. Posebno se preporučuju za podmazivanje kliznih staza jako izloženih ispiranju raznih vodomješljivih tekućina za obradu materijala.

Specifikacije: Cincinnati Stroj P-50 (ISO 220), P-47 (ISO 68), P-53 (ISO 32), ISO 19378/ISO 6743-13 GA i GB DIN Cglp

Za potpunu listu odobrenja i preporuka proizvođača kontaktirajte vašeg lokalnog Shell predstavnika.