Višenamjensko mazivo za sporohodne brodske dizelske motore. Shell Melina S je višenamjensko mazivo za sporohodne brodske dizelske motore, dizajnirano da osigura najvišu razinu zaštite u visokoučinkovitim sporohodnim brodskim motorima. Ovo je višenamjensko mazivo i može pomoći u smanjenju broja vrsta maziva na brodu.