Ulje za prijenos topline proizvedeno od pažljivo odabranih, duboko rafiniranih mineralnih ulja, izabranih zbog njihovih odličnih radnih osobina u sustavima indirektnog prijenosa topline. Koristi se za cirkulacijske sustave prijenosa topline, zatvorenog tipa te za uvjete primjene kao što su postrojenja u procesnoj, kemijskoj, tekstilnoj i drugim industrijama, te u sustavima radijatora napunjenih uljem u domaćinstvu. Pogodna je za prijenos topline u opremi s kontinuirano visokim temperaturama. Zahvaljujući pažljivo odabranim duboko rafiniranim mineralnim uljima odlikuje je visoka oksidacijska i termička stabilnost. Brzina koksiranja i starenja ulja je vrlo mala, što omogućuje dugi vijek trajanja uljnog punjenja. Ukoliko temperature površine grijača ne prelaze spomenuta temperaturna ograničenja, prijenos topline je učinkovit uz dobru pumpabilnost. Ulje je niskog viskoziteta i visokog koeficijenta prijenosa topline. Niži viskozitet omogućava odlično tečenje i prijenos topline i na nižim temperaturama. Odlikuje je dobra topivost i nizak pritisak para, nije korozivno i netoksično je, što utječe na smanjenje troškova zbrinjavanja.


SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA: ISO 6743-12 Family Q; DIN 51522


20L | 209L