Ulja za brodske reduktore

Na brodovima se najviše koriste zupčasti reduktorski prijenosi koji se sastoje od niza zupčanika u zahvatu i njihova je zadaća reduciranje brzine vrtnje porivnog stroja i da njegovu snagu s malim gubitkom prenesu na osovinu vijka. Najnovije izvedbe prijenosnika i reduktora rade obično u uvjetima hidrodinamičkog i mešovitog podmazivanja i rade pri povišenim temperaturama i opterećenjima. Za navedene uvjete potrebno je odrediti mineralno ili sintetičko reduktorsko ulje sa sljedećim karakteristikama: visoka oksidacijska i termička stabilnosti sa EP aditivima, visoka točka plamišta i niska točke tecišta, visok indeks viskoznosti i određena viskozna gradcija prema konstrukcijskoj izvedbi reduktora koje se mogu kretati od ISO VG 68 do ISO VG 1500. Zadatak reduktorskih ulja nije samo da vrši funkciju podmazivanja ležajeva i zupčanika u cilju smanjenja trenja i trošenja već i zaštita od korozije, hlađenje, brtzvljenje i zaštita od visokih pritisaka. Reduktorska ulja sadrže EP (Extreme Pressure) aditive koji osiguravaju direktan kontakt metala o metal prilikom kontakta zupčanika. Prilikom rada dolazi do povećanja temperature u zoni sprezanja zupčanika tako da se na povišenim temperaturama (izazvane pojačanim trenjem) aktiviraju EP aditivi koji formiraju zaštitni površinski sloj koji štiti od trošenja metalnih površina. Za brodske prijenosnike i reduktore preporuča se koristiti sintetičko biorazgardljivo reduktorko ulje.

Prikazuje se svih 6 rezultata