Ulja za parne i kombinirane turbine

Turbine transformišu energiju pare, vode ili plinau mehanički rad.U zavisnosti od vrste radnog fluida razlikuju se: parne, vodene i plinske turbine. U početku su se upotrebljavala čista bazna ulja, međutim sa povećanjem zahtjeva proizvođača turbina, baznim uljima se dodaju aditivi za zaštitu od rđe i korozije, EP aditivi itd. Najčešće su u upotrebi ulja mineralne osnove. Razvoj turbinskih ulja je definisan zahtjevima parnih turbina jer najoštriji zahtjevi se odnose na podmazivanje ovih turbina. Glavni ležajevi turbine su klizni ležajevi rukavca od bijelog metala koji se podmazuje u hidrodinamičkom režimu. Zbog ogromne težine turbine, ležajevi su jako opterećeni prilikom pokretanja turbine, pa je neophodno osigurati hidrostatičko podmazivanje ležajeva u tim uvjetima. Najnovija visoko rafinirana turbinska ulja imaju odličnu oksidacijsku i termičku stabilnost kao zaštitu od trošenja i korozije dijelova turbinskog sustava. Izbor ulja, primjenu i kontrolu u toku rada, treba vršiti u saradnji sa proizvođačima turbine i ulja. Viskoznosti turbinskih ulja se kreću od VG 32; 46; 68 do 100. Glavni parametri za izbor turbinskog ulja su: konstrukcija turbine, uvjeti rada, broj okretaja, opterećenje, radne temperature i viskoznost. Od ovih parametara ovisi i životni vijek turbine i ulja.

Prikazuje se svih 8 rezultata