Ulja za srednjehodne/četverotaktne brodske motore

Kod motora srednjih brzina sustavi podmazivanja mogu biti odvojeni i jedinstveni, ali bez obzira na to, u oba slučaja za podmazivanje se koristi jedno ulje, kartersko-cilindarsko ulje. Ovi motori se koriste za pogon riječnih i manjhi morskih brodova. Ova ulja su visoko kvalitetna višenamjenska mineralna motorna ulje namijenjeno podmazivanju cilindara i sustava kartera srednjohodnih dizelovih brodskih motora bez križne glave i mogu biti viskoznih gradacija SAE 30, SAE 40 ili SAE 50 i baznih rezervi TBN = 12 – 55 mgKOH/g u zavisnosti od sadržaja sumpora u gorivu. Viskozna gradacija SAE 30 može se koristiti kao i višenamjensko ulje za podmazivanja pomoćnih brodskih motora, reduktora, turbopuhala i ostale brodske opreme.

Prikazuje se svih 7 rezultata