Ulja za zračne kompresore

Kompresori su uređaji za sabijanje zraka ili plinova. U praksi se najčešće susreću rotacioni vijčani, krilni ili klipni kompresori. Zahtjevi za mazivima i podmazivanjem ne zavise samo od vrste kompresora, već i od vrste medija koji se komprimuje. Najmodernija i najučinkovitija izvedba su bešumni vijačani komresori koji se dijele na jednostupnjevani ili višestupnjevani i za njihovo podmazivanje koriste se mineralna, sintetička bazna ulja viskoznosti ISO VG 32 do ISO VG 68. Za podmazivanje vijčanih kompresora se, osim kompresorskih ulja DIN 51 506, primenjuju i turbinska ulja. Klipni kompresori predstavljaju najstariji način komprimiranja zraka U osnovi predstavljaju pumpu kod koje se zrak komprimira pomoću klipa unutar cilindra. Mogu biti jednostupnjevani i višestupnjevani. Kod višestupnjevani se između dva stupnja kompresije obično uvodi međuhlađenje komprimiranog zraka. Za podmazivanje klipnih kompresora najčešće se koriste ulja viskoznosti ISO VG 68 do ISO VG 150. Za podmazivanje velikih klipnih kompresora primenjuje se ulje za kompresore DIN 51 506 ili sintetičko ulje, viskozne gradacije i do ISO VG 460. Kod ovih kompresora podmazivanje cilindra i pogona je odvojeno.Zadatak ulja je da smanji trenje i trošenje elemenata, da osigura dobro brtvljenje kompresorskog prostora, inertnost i dobru separaciju u odnosu na radni fluid-zrak. Sintetička ulja za kompresore mogu biti na bazi poliglikola (PG), polialfaolefini (PAO), esteri dikarbonskih kiselina i esteri fosfornih kiselina.

Prikazuje se svih 10 rezultata