Vatrootporno turbinsko ulje

Kod parnih i plinskih turbina imamo dvije vrste sistema podmazivanja: centralni sistem-turbinsko ulje se koristi za podmazivanje kao i hidraulički medij u regulacionom sistemu te odvojeni sistemi – turbinsko ulje za podmazivanje turbine, a kao hidraulički medij za regulaciju – teško zapaljivi hidraulični fluid. Vatrootporno turbinsko ulje se koristi u slučajevima osiguranja turbine koja radi pri povišenim temperaturama i opterećenjima. Također ova turbinska ulja osiguravaju izvrsnu oksidacijsku stabilnost, poboljšanu zaštitu, hidrolitičku stabilnost, produljeni životni vijek. Vatrootporno sintetičko turbinsko ulje najčešće su dizajnirana na bazi fosfatnih estera se koristi u parnim i plinskim turbinama i pratećim kontrolnim sistemima.

Prikazuje se jedan rezultat